Instal·lem tan antenes individuals com col·lectives. En instal·lacions individuals oferim una ampla gamma d’antenes però també disposem d’amplificadors de senyal per millora la potència de la senyal. Pel que fa a instal·lacions comunitàries, tenim també una ampla gamma d’antenes i treballem amb les principals marques en quant a equips amplificadors i altres materials a utilitzar en la instal·lació com ara: cable, repetidors de mando, amplificadors, receptors, caixes de toma.... Tot això ens dona seguretat a l’hora de garantir la continuïtat i durabilitat dels productes ja que sempre són d’última generació.