Realitzem tan la instal·lació de noves bústies com la reparació i actualització de les existents a la finca ja sigui per comunitats o bé per particulars. Col·loquem bústies de fusta o d’acer inoxidable tan interiors com exteriors oferint una ampla gamma de models i colors. També proporcionem bústies o cistelles per propaganda o correu comercial, taulells d’anuncis de diverses mides, colors i formes. Per altra banda també instal·lem altres elements comunitaris com poden ser papereres o cendres, pals o rètols de senyalització interiors o exteriors, plaques informatives...