Nom i cognoms:
E-mail:
Càrrec en la comunitat:
Horari pref. d'atenció: Dia: Horari de: a:
Domicili:
Carrer: Num: Escala: Pis: Porta:
Telefòn: C.P.: Població:
Administrador: Nom: Persona de contacte:
  
Avaria:
Antenes (T y P):
Equip Amplificador:
C. Digitals:
Intèrfon:
Porter (Placa carrer):
Vídeo (Càmeres):
Serralleria:
Llum:
Altres:
  
Problema:
Individual:
General:
Mateixes portes:
Mateixa planta:
Altres:
  
Sol.licitud de servei: Tenim a la disposició de les comunitats, empreses o particulars altres serveis com poden ser la connexió i configuració de xarxes informàtiques o altres serveis de manteniment com temes de senyalització d’edificis, treballs de pintura, instal·lació de miralls, busquem la millor forma d’aprofitar la llum solar i evitar pèrdues energètiques a les comunitats...
Informació solicitada: